Privacybeleid van het Utrechts Yogacentrum

Dit privacybeleid is van toepassing op website en de producten en diensten van het Utrechts Yogacentrum. Het Utrechts Yogacentrum respecteert de privacy van al haar klanten en alle gebruikers van deze website en draagt zorg dat de gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij danken u voor uw vertrouwen, en zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Privacybeleid versie 1.0, laatst aangepast op 24 mei 2018.

Gebruik van aan ons verstrekte gegevens

Gebruik van onze producten en diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een product of dienst van het Utrechts Yogacentrum (hoogstwaarschijnlijk yogalessen) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. In het geval van de yogalessen vult u een inschrijfformulier in. Deze gegevens worden gebruikt om het product te leveren of de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens staan niet "in the cloud" of op servers van een andere partij. De gegevens staan alleen op de computer van het Utrechts Yogacentrum.

Bewaarde gegevens

Als je je bij ons inschrijft voor het volgen van yogalessen bewaren wij de volgende gegevens:
- Aanhef (heer of mevrouw)
- Roepnaam
- Voorletters
- Achternaam
- Geboortedatum
- Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
- IBAN gegevens (IBAN nummer en op naam van)
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Ingangsdatum yogalessen
- Hoe ken je het yogacentrum
- Keuze abonnemenstsvorm of 10-yogalessenkaart
- Indien van toepassing: gegevens U-pas of Studentenkaart
- Datum invullen en odertekenen
- Handtekening

Doel van het bewaren van gegevens

Het Utrechts Yogacentrum bewaart gegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen.
- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Om je te kunnen bellen, e-mailen of per post te bereiken, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
- Verstrekken van gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Communicatie

Wanneer u e-mail of op andere wijze een bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Al onze e-mails staan op de beveiligde servers van Nedlinux. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens bewaren wij niet "in the cloud" of op servers van een andere partij. Deze gegevens staan alleen op de computer van het Utrechts Yogacentrum.

Cookies en Google Analytics

Deze website maakt geen gebruik van 'cookies' (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst). Ook maakt deze website geen gebruik van Google Analytics.

Derden en Links naar externe websites

Wij delen geen aan ons verstrekte gegevens met andere organisaties of derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst met de klant, of als we daar wettelijk toe verplicht zijn.

Op onze website staan links naar andere/externe websites. Door op een dergelijke link te klikken ga je naar een andere website. Een externe website kan wel gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is mede afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Nieuwsbrief

Wanneer u de nieuwsbrief van ons ontvangt worden ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief de volgende gegevens bewaard, voornaam, achternaam, e-mailadres en waar we u van kennen. Bijvoorbeeld deelnemer yoga, docent, deelnemer activiteit, geinteresseerde, etcetera.
Al onze e-mails en nieuwsbrieven staan op de beveiligde servers van Nedlinux. Gegevens bewaren wij niet "in the cloud" of op servers van een andere partij. Deze gegevens staan alleen op de computer van het Utrechts Yogacentrum.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief staat de mogelijkheid om je gegevens te wijzigen of om je af te melden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Wij bieden al onze klanten en contacten de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van alle gegevens die op dat moment aan ons zijn verstrekt. Via onderstaande contactgegevens kan je ons dit verzoek sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen we een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie van je identiteitsbewijs: je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, ofwel de strook met nummers onderaan het paspoort), je paspoortnummer en je burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en binnen vier weken op je verzoek.

Tot slot wijzen we je er op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Ook als je vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Utrechts Yogacentrum, Postadres: Stroomstraat 32 3513 VM Utrecht
E-mailadres en Telefoonnummer, zie onderaan deze pagina.