Gratis proefles, zie ook: LesroosterYoga, en de oorsprong van Yoga

Wat is Yoga?

Yoga is een systeem van lichamelijke en geestelijke posities (asana's) die als doel hebben de relatie tussen tussen lichaam en geest in evenwicht te brengen en houden, waardoor een vitaal levende persoon ontstaat, die ontspannen in het midden van het leven staat in het juiste evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen rust en beweging, tussen bewustzijn en bewust zijn.

De oorsprong van yoga

Het woord "yoga" komt uit het Sanskriet. Yoga is afgeleid van het woord Yug; dit betekent: verenigen, verbinden, verbinding. Hierbij gaat het om de verbinding tussen lichaam en geest. De grondlegger van de yoga zoals wij die kennen, was de grote wijze (maharishi) Patanjali.

Yoga volgens Patanjali

Patanjali, die ongeveer 200 jaar voor Christus leefde, bracht zijn wijsheid, en die van zijn voorgangers, samen in yoga-sutra's. De yoga-sutra's van Patanjali worden gezien als de filosofisch-wetenschappelijke basis van de yoga, en de yoga oefeningen ondersteunen deze basis. Patanjali richte zich sterk op de praktijk van het beoefenen van de yoga. De yoga van Patanjali vertegenwoordigt hiermee de langdurige ontwikkeling van yoga als filosofische stroming.

"Het doel van yoga is de beperkingen (onzuiverheden), die door het proces van conditionering zijn ontstaan te herkennen en door ze te erkennen de mogelijkheid te geven te verdwijnen, zodat het licht van puur ongeconditioneerd bewustzijn kan schijnen." (Patanjali)

Bewustwording en bewust zijn door Yoga

Yoga biedt ons oefeningen die het evenwicht tussen lichaam en geest herstellen. Het maakt lichaam en geest levendig en flexibel. Door yoga leer je te luisteren naar je eigen lichaam.

Door de lichamelijke oefeningen wordt je je meer bewust van je lichaam. Hierdoor volgt ook geestelijke bewustwording en ook weer omgekeerd. Een mogelijk sneeuwbaleffect.

Tijdens de yogales ben je met je hele aandacht bij de oefeningen, en daarmee in het hier en nu.

Waarom yoga?

Hierboven wordt al duidelijk waarom het goed is om aan yoga te doen.
Op de pagina Waarom yoga? gaan we er nog wat verder op in.